Rekisteriseloste

Kirjaudu sisään Ostoskori Ostoskori

Nettitreeni.com Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Los Blancos, Nettitreeni.com henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.4.2018. Viimeisin muutos 2.1.2019

1. Rekisterinpitäjä

Los Blancos, Nettitreeni.com Y-tunnus 2828147-3

Äijäläntie 35 b 7, 40420 Jyväskylä

0400367876

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taavi Kuupponen

0400-367876

taavi@77.240.19.33

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus & rekisterin käyttötarkoitus.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).
  • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä treeni- ja ravinto-ohjelmien personointi. Tietoja ei käytetä markkinointiin tai luovuteta ulkopuolisille tahoille. Lisäksi tietoja käsitellään sekä tarkastellaan aina kuin olemme asiakkaan kanssa yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, puhelin, sähköposti, kotiosoite, ikä, sukupuoli, pituus, paino sekä kaikki muut treeni- tai ravinto-ohjelmalomakkeessa kysytyt kysymykset. Tietoja säilytetään 6kk asiakkuuden päättymisen jälkeen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot, jotka asiakas on itse ilmoittanut Nettitreenille sähköisesti lomakkeella, eli henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei myöskään julkaista missään ja ne ovat turvattuna salasanojen takana. Tietoihin on vaan pääsy kyseisen asiakkaan valmentajalla. Eli jokainen Nettitreenin valmentaja pääsee katsomaan vaan omien asiakkaidensa tietoja.

Tietoja ei koskaan siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, koska Nettitreenillä on toimintaa ainoastaan Suomessa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden valmentajien (työntekijöiden) toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteri myös tyhjennetään aina 6kk välein jolloin kaikkien ei aktiivisten asiakkaiden tiedot hävitetään. Aktiivisilla asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita joilla on jokin treeniohjelmapaketti menossa.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti seuraavan 48h aikana).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostite rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 48h kuluessa).

Hyväkuntoinen ihminen tummalla taustalla

Treenivinkit ammattilaisilta

Treenivinkit Lue nyt Blogit